Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Заброцька Світлана Григорівна

Заброцька  Світлана Григорівна

Вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічне звання: учитель-методист
Класний керівник 4-В класу
Освітній експерт (2022, 2023)

Педагогічний стаж - 31 рік

Педагогічне кредо. Пошук – зміст мого педагогічного життя.

Опис досвіду роботи з проблеми
«Літературний розвиток молодшого школяра»

Виокремлення літературного розвитку школярів як однієї з вагомих теоретичних проблем сучасної методичної науки пов’язане з особливим значенням літератури для духовного розвитку особистості, її самоствердження та самореалізації. На мою думку, особливої актуальності ця методична проблема набуває на сучасному етапі, коли спостерігається значне поширення комп’ютерно-телевізійної мережі, що, вимагаючи мінімум інтелектуальних зусиль, привчає школярів до пасивного сприйняття інформації, призводить до загального падіння читацької культури та зниження інтересу до літератури.

Що ж ми розуміємо під літературним розвитком? Читаючи художній твір, дитина має справу з по-особливому організованим текстом, художнім мовленням, образним змалюванням картин життя, авторською точкою зору - з особливою естетичною формою пізнання світу. Для сприйняття цього необхідні спеціальні читацькі уміння, літературні здібності. Вони визначають зміст літературного розвитку, під котрим розуміємо: формування мовного чуття, чуття до звукової краси мови, відчуття образності художнього мовлення, емоційне реагування на поетичне слово, вміння мислити словесно-художніми образами, співпереживати, творити.

Розвиток літературних творчих здібностей учнів є складним і багатоплановим процесом. Тому на уроках літературного читання під час вивчення усіх тем я використовую різні завдання, які охоплюють мотиваційний і процесуальний напрямки цього процесу. Умовно їх усіх розподіляю  на такі групи:

1. Завдання, що сприяють емоційному сприйняттю дітьми поетичних та прозових творів.

2.   Завдання, в основі яких лежить використання прийому емпатії.

3. Завдання для розвитку творчої уяви засобами слова. Дослідження О.Я.Савченко і мій власний досвід переконує у високій ефективності для розвитку

творчої уяви молодших школярів на уроках читання таких видів завдань:

  •  ознайомлення з найпростішими прийомами розвитку творчої уяви;
  • складання творів-мініатюр за опорними словами та словосполученнями;
  • складання творів-описів на основі узагальнення особистих вражень, спостережень у природі;
  • придумування казок; 
  • складання віршів.   

4. Завдання, що сприяють збагаченню словникового запасу дітей.

5. Творчі види роботи на основі прочитаного тексту.

6. Літературні ігри.   

Отже, підсумовуючи сказане, можемо виділити головні положення, на основі яких будується ефективна система творчих завдань з літературного розвитку  школярів:     

  • використання різноманітних форм співпраці між учителем і учнем та між учнями в процесі навчання творчості ( парне, групове, індивідуальне і фронтальне навчання);
  • необхідність навчання простим прийомам творчості;
  • необхідність стимулювання мотивації літературного розвитку шляхом створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань, в результаті яких у дитини виникне бажання висловити свої почуття і спостереження у слові;
  • створення доброзичливої атмосфери підтримки творчих зусиль дітей.

Завершуючи, згадаю слова видатного педагога В.Сухомлинського про те, що „… вчити творчості необхідно не для того, щоб зростити юних поетів, а для того, щоб збагатити кожне юне серце”.

Презентація досвіду роботи

Матеріали з досвіду роботи

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×