Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Тарасенко Ольга Леонідівна

Тарасенко Ольга Леонідівна

Вчитель англійської мови
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічне звання: учитель-методист

Педагогічний стаж - 33 роки

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ВИЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Опис досвіду

В останні роки статус іноземної мови значно змінився в українському суспільстві. Стрімке входження України у світове співтовариство, економічна і соціокультурна ситуація в країні забезпечили величезний попит на знання іноземних мов, створили потужну мотиваційну базу для їх вивчення. Володіння навичками іншомовної компетенції стало розглядатися як необхідна особистісна і професійна якість будь-якого фахівця, засіб соціалізації, засіб, що об’єднує держави і народи. Саме тому сьогодні вчителю необхідно приділяти серйозну увагу ефективності та якості процесу навчання іноземним мовам.

Під ефективністю освітнього процесу я розумію ступінь досягнення поставленої мети педагогічної діяльності з урахуванням оптимальності витрачених зусиль, засобів та часу.

Інформаційно-комунікативні технології здобувають все більшу поширеність у викладанні іноземних мов. Використання комп’ютерних технологій на уроці полягає саме в ефективності поєднання корисного і цікавого, навчання і розваги, наочності та інформативності.

Тому метою впровадження цієї проблеми є:

 • адаптація та впровадження комп’ютерних розвивальних навчальних та інформаційних технологій  в освітній процес
 • підвищення ефективності навчального процесу
 • формування інформаційно-критичного мислення в учнів
 • створення комфортних та гармонійних умов на уроках англійської мови для становлення особистості учня в новому інформатизованому суспільстві.

На сьогоднішній день найпоширенішим методом викладання та навчання  іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який максимально наближений до реальних умов іншомовного середовища. Одним із засобів реалізації цього методу є активне застосування  комп'ютерних технологій, тому що саме вони відкривають доступ до нових джерел інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів, скорочують час вивчення мови, дають нові можливості для розвитку професійних навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання.

Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути реалізовані за допомогою комп’ютерних технологій можна визначити наступні:

-   пізнавальна;

Використовуючи комп'ютерні технології та Інтернет, можна   отримати   будь-яку   необхідну   інформацію.

-    розвиваюча;

Робота учнів з навчальною програмою сприяє розвитку сприйняття, логічного мислення, пам'яті, уяви.

-    тренувальна;

За допомогою комп'ютерних програм учні мають можливість самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та перевірити свій рівень знань та умінь.

-    діагностична;

Використовуючи комп'ютерні технології, вчитель має змогу швидко здійснити контроль та з'ясувати рівень засвоєння навчальної теми учнями.

-    комунікативна;

Ведучи діалог з комп'ютером учні долають бар'єр боязливості.

У своїй діяльності я використовую різноманітні комп’ютерні технології. Серед найбільш поширених є:

 • Електронні версії підручників
 • Навчальне програмно-педагогічне забезпечення
 • Презентації
 • Мультимедійні засоби
 • Інтернет та його сервіси
 • Онлайн-тести
   
 • Електронні версії та навчальне програмно-педагогічне забезпечення

В своїй практиці я використовую електронні версії та навчальне програмно-педагогічне забезпечення до підручників Gateway, Family and Friends, On Screen, Prime Time.

Наприклад, електронна версіяStudent’s Book (Digital Student’s Book до підручників Gateway видавництва Macmillan) пропонує учням багатий на зміст інтерактивний досвід навчання , сприяючи динамічним та захоплюючим урокам. Учні мають змогу виконувати інтерактивні версії вправ Student’s Book , розвиваючи свої мовленнєві навички шляхом спільного чи індивідуального навчання. Розширені сторінки Student’s Book зручні для переміщування та містять вбудовані аудіо та відео, а також інтерактивні вправи.

Online Workbook має увесь вміст друкованої версії Workbook , і навіть більше, у повністю інтерактивному форматі для гнучкого самостійного навчання, а вчитель має змогу керувати своїми класами зі свого одного пристрою. Детальні відгуки про результати та прогрес діяльності класу і кожного учня допомагають вчителю створити середовище самонавчання з високим рівнем доступу.

 • Мультимедійні презентації

Чудовим засобом підвищення ефективності навчального процесу є використання презентацій на уроках і під час проведення позакласних заходів. Я широко використовую власні презентації на всіх етапах навчання, як в підготовчій і початковій школі, так і в середній і старшій. Незамінним є використання мультимедійних презентацій для введення нового лексичного або граматичного матеріалу, формування навичок і розвитку умінь, представлення учнями результатів роботи над проєктами, проведення нетрадиційних уроків: урок – подорож, дискусія, диспут. Застосування мультимедійних презентацій робить процес навчання цікавішим та ефективнішим. За допомогою мультимедійних презентацій мені також вдалось створити курс для підготовчої школи по темам About Myself, My Family, Toys and Colours, Animals, курс для вивчення спецкурсів British Literature and American Literature.

 • Інтернет та його сервіси. Онлайн-тести.

Одним з революційних досягнень, яке вплинуло на навчальний процес, стало створення Інтернету. Нині Всесвітня мережа містить велику кількість сайтів з потенційно цікавим і актуальним матеріалом для освіти. Існує три області, в яких Інтернет може вивести навчання іноземної мови на новий рівень. Це – комунікація, інформація і публікація. Комунікація здійснюється за допомогою електронної пошти, публікація – шляхом створення власної сторінки, як інформаційна система – безліч інформації та ресурсів. В наш час вже неможливо уявити навчання без використання Інтернету та його сервісів, зокрема тестових платформ для освіти, адже без тестів сьогодні не обходиться жоден викладач, будь то шкільний вчитель чи професор багатотисячного онлайн-курсу. Найпоширенішими стали Google форми, Quizlet, Kahoot, ClassMaker та інші.

Мені подобаються:

 • Test Generator, якій входить до програмного забезпечення підручників Gateway дозволяє вчителю створювати спеціалізовані тести з великої бази даних вправ. Всі тести тісно узгоджені з результатами навчання CEFR (Єдиної європейської системи , яка створена Європейською Радою). Включає в себе різноманітні завдання з читання, письма, говоріння та аудіювання, типові для міжнародних іспитів та випускників шкіл. Дозволяє отримати максимальну гнучкість у виборі вмісту тесту.
 • Портал МійКлас, пропонує багато різнорівневих завдань з багатьох тем, а вчитель може самостійно створювати перевірочні роботи для учнів зареєстрованого на порталі класу.
 • Liveworksheets представляє багато готових цікавих інтерактивних тестових завдань.
 • Відеофільми, фрагменти, відеоролики.

Дуже широко використовується і робота з відео фрагментами, що сприяє підвищенню якості знань, оскільки однією з труднощів навчання іноземній мові є дуже обмежена можливість спілкування з носіями мови: це і різноманітні діалоги, і пісні, і фізкультхвилинки і т.ін. Особливо, на мій погляд, використання відео, мультфільмів дає позитивні результати у початковій школі, під час вивчення алфавіту, певних тем «My family», «The Weather» та інші.

Узагальнюючи досвід застосування комп’ютера й мультимедійних технологій на уроках англійської мови та в позаурочний час, можна зробити висновок:

 • мультимедійні технології прискорюють процес навчання;
 • вони сприяють різкому зростанню зацікавле­ності учнів предметом;
 • покращують якість засвоєння матеріалу;
 • дозволяють індивідуалізувати процес навчання;
 • дають можливість уникнути суб’єктивності оцінки.

Використання ІКТ робить процес навчання більш ефективним і  цікавим, сприяє  розвитку особистих якостей учнів. Хочеться зауважити, що, незважаючи на те, що інформаційно комп’ютерні технології - це досить потужні механізми, які мають багато можливостей, вони не заміняють викладача, а можуть бути тільки інструментом у його руках. Причому, таким інструментом, який має дуже великий ресурс використання. Але він лише виконує завдання того, хто ним керує. Таким чином, і ставитися до цих технологій треба лише як до інструменту, зробленого для полегшення праці, а не як до генератора ідей чи замінника вчителя, зокрема в роботі з обдарованими дітьми, коли лише вчитель здатен відібрати засоби навчання, що сприяють розвитку самостійності мислення, ініціативності та науково-дослідницьких навичок, творчості в урочній і позаурочній діяльності, виявити обдарованих дітей і розвивати в них знання якісно високого рівня, залучати до участі в олімпіадах і конкурсах.

Хотілося б відмітити, що серед моїх учнів є багато переможців і призерів різних етапів Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Особливо пишаюсь ученицею Бобровською Іриною, яка в 2019 році виборола 2 місце в IV етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

Мої учні-випускники стабільно демонструють високі результати при написанні контрольних робіт, складанні ДПА та ЗНО і пов’язують своє навчання у ВНЗ і майбутню професію і кар’єру з англійською мовою.

Але, щоб якісно навчати новому дітей, вчитель повинен постійно займатись самоосвітою. Я регулярно беру участь у вебінарах, проходжу онлайн-курси, організовані Cambridge English, Macmillan, На Урок, Всеосвіта, Edera.

Опановуючи нові форми роботи, вивчаючи передовий сучасний досвід кращих педагогів України та світу для використання у своїй діяльності, я намагаюсь ділитись і власним досвідом. Мною у співавторстві з Прокопів А.М. виданий посібник Spotlight on English and American Literature для учнів, студентів і вчителів для вивчення спецкурсу з літератури Великої Британії і США. Абетка ABC Magic Box, видана у співавторстві з Маслюк Т.П., має на меті допомогти маленьким дітям опанувати англійські літери, електронна версія посібника Готуємось до ЗНО (аудіювання), створена у співавторстві з Слободян Л.О., призначена для підготовки учнів старших класів до ЗНО з аудіювання.

Презентація досвіду роботи

 

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×