Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Судомир Лілія Мирославівна

Судомир Лілія Мирославівна

Вчитель біології
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічне звання: учитель-методист
Класний керівник 5-А класу

Педагогічний стаж - 30 років

Педагогічне кредо – «Добре ім’я – найбільше багатство»

Наукова методична проблема: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості на уроках біології»

Сучасне життя потребує активної творчої особистості. Виховати її можна лише впроваджуючи у педагогічну практику інноваційні методи навчання.

Саме інтерактивна навчальна діяльність з біології передбачає організацію:

  • діалогового спілкування школярів і вчителів;
  • дискусій, коли учні вчаться висловлювати власну думку, відстоювати ідею та чітко формувати її;
  • лекційно семінарських занять та роботи в групах, у результаті яких формуються навички самостійного добування знань та вміння працювати у колективі;
  • рольових ігор, конкурсів захистів, турнірів, під час яких у школярів формується здатність знаходити і розглядати альтернативні рішення, критично мислити.

Для успішного впровадження технологій інтерактивного навчання необхідно пам’ятати, що уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес до самостійного мислення та дій. Тому дуже важливо на початку заняття створити позитивну психологічну атмосферу, яка сприятиме розвитку особистості. Дітей потрібно вразити, здивувати, зацікавити та заінтригувати.

Усі інтерактивні технології умовно поділяються на чотири групи: кооперативне навчання, фронтальні технології інтерактивного навчання, технології навчання у грі, технології навчання у дискусії. Кожна група методів має свої особливості, які необхідно враховувати при визначенні способів організації засвоєння учнями знань.

Кооперативна навчальна діяльність – це форма організації навчання у малих групах, об’єднаних спільною навчальною метою.

За такою організацією навчання легко керувати роботою кожного учня, а також її можна застосовувати на різних етапах навчання.

Так при вивченні теми "Система органів розмноження" на етапі систематизації головних теоретичних положень і провідних ідей теми використовує метод "Акваріум" – обговорення теми в групі перед усім класом, розв’язання проблеми з наступними коментарями всього класу.

Фронтальні технології інтерактивного навчання застосовує у комбінації з іншими, їх метою є з’ясування певних положень, привернення уваги учнів до складних та проблемних питань у навчальному матеріалі.

Технології навчання у грі – це побудова навчального процесу шляхом включення у ігрове моделювання явищ, що вивчаються. Учні самі обирають свою роль у грі. Висувають припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв’язання, покладаючи на себе відповідальність за обране рішення.

Так в імітаційні грі  - експромт "Танкер" класний колектив поділяється на групи "Планктон", "Нектон", "Бентос", "Морські птахи", "Люди". Після того як учні зайняли свої місця і утворили міні-групи роздає аркуші на яких написано назви орієнтовних ролей, і зачитує газетне повідомлення про аварію супертанкера і вилив нафти на поверхню океану. Пропонує кожному уявити свої почуття в цій ситуації і кожній групі впродовж наступних 20 хвилин написати п’єсу-діалог. Після завершення роботи вони озвучують написане. Це сприяє розвитку здатності до імпровізації, уміння слухати партнера і співпрацювати з ним.

Під час вивчення теми "Обмін речовин" клас перетворюється на науково-дослідний інститут до складу якого входять кілька підрозділів: "Лабораторія з вивчення обміну вуглеводів", "Лабораторія з вивчення обміну жирів", тощо. Учнів поділяє на групи відповідно до кількості лабораторій розподіляє посади: завідувачі лабораторій, наукові працівники і т.д.

На це відводиться 5 хвилин, наступні 15 хвилин кожна лабораторія вивчає запропоновану тему або виконує завдання, потім кожна група звітує про результати своїх досліджень.

На уроці з вивчення питань раціонального харчування можна провести невелику рольову гру – засідання наукової ради із захисту наукових робіт на тему: "Раціональне харчування школярів – запорука здоров’я".

До цього уроку кожний школяр вдома складає тижневе меню для підлітка. Вибір продуктів харчування, способи їх приготування, норми і режим харчування мають бути науково обґрунтовані і доступні. На уроці школярі захищають свої роботи, а авторитетна комісія з кращих учнів і вчителя оцінює їх.

Завдяки іграм на уроках діти не тільки аналізують певні явища а й набувають особистого досвіду. Наприклад, вивчаючи тему "Рух крові по судинах" учні можуть зобразити сценічно шлях кровообігу, шлях еритроцитів по колу. Для цього роздають картки з написами: еритроцит, кисень, вуглекислий газ, правий шлуночок. Під час вивчення родин, рослин і класів тварин з метою їх класифікації проводить гру "Свої та чужі". Гра відгадай – один учасник називає характерні ознаки морфологічної будови рослини чи тварини, способу життя, особливості поведінки – інші відгадують.

На уроках з будь-якої теми в 6-8 класах можна також проводити конкурс знавців. Учні дістають завдання: самостійно вивчити невелику частину матеріалу нової теми, підготуватися до відповідей до запитання. Як правило, бажаючих виступити в ролі знавців буває 5-6 учнів. Усі інші ознайомлюються з матеріалом і готують запитання для знавців. На таких уроках школярі працюють набагато активніше, намагаючись отримати якомога більше балів за запитання і за відповіді

Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Дискусія значною мірою сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї думки, поглиблює знання.

Навчальна дискусія дає змогу вчителю використати різні погляди щодо тієї чи іншої проблеми, а учням – обґрунтувати свою позицію. Правильні чи помилкові судження затверджують у свідомості учнів основні теоретичні положення і висновки. 

Опис досвіду роботи вчителя біології

Презентація досвіду роботи

Матеріали з досвіду роботи:

  1. Сценарій екологічної агітбригади
  2. Конспект уроку Шкідливі звички
  3. Конспект уроку узагальнення Різноманітність рослин
  4. Конспект уроку Охорона природи
Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×