Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа

Слотюк Валентина Миколаївна

Слотюк Валентина Миколаївна

Вчитель географії, екології
Вчитель природознавства
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічне звання: учитель-методист
Класний керівник 9-Б класу

Педагогічний стаж - 36 років

Педагогічне кредо — “Учитель залишається вчителем, доки вчиться сам”

Тема досвіду: Активізація розумової діяльності учнів на уроках географії шляхом впровадження прийомів креативної освіти.

Актуальність тематики даного дослідження мотивується необхідністю осмислення того, що розумовий розвиток учнів у навчальній діяльності, як складний багатофакторний процес, потребує відповідного комплексного організаційно-методичного та ресурсного забезпечення. Комплексний підхід до вирішення проблеми розумового розвитку школярів передбачає відповідне педагогічне управління всіма видами навчальної діяльності на всіх її рівнях, використання інноваційних педагогічних технологій адаптованих до відповідних умов навчальної аудиторії та специфіки навчального предмету. Від ефективності організації та коригування пізнавальним процесом школярів залежить якість їх навчальних досягнень. Актуальним є використання методів і прийомів, які формують у дітей навички здобування нових знань, збору необхідної інформації, вміння висувати гіпотези, робити висновки, прищеплюють інтерес до пізнання та дослідження. Завдяки їм учень стає активним учасником процесу навчання.

Результати та ефективність досвіду

Використання прийомів креативної освіти значно посилює інтерес дітей до вивчення географії, дозволяє провести урок на якісно новому рівні, врахувати вікові та психологічні особливості учнів, розвивати в них здатність шукати нові рішення, виховувати і розвивати творчу активність. Кожна дитина — унікальна, вчитель покликаний, насамперед, допомогти їй розкрити свій творчий потенціал.

Впровадження сучасних технологій навчання має позитивні наслідки, розширює можливості навчально-виховного процесу, сприяє розвитку креативного мислення учнів, робить навчання якіснішим, цікавим для дітей.

Усвідомлюючи своє соціальне завдання — давати учням міцні знання з предмету, сприяти формуванню кожного учня як творчої особистосі — спрямовую свою педагогічну діяльність, насамперед, на розумовий розвиток школярів. Вважаю, що отримані в школі знання учні будуть використовувати в майбутньому не як капітал, а як інструмент творчого вирішення тих чи інших життєво-важливих проблем.

Об’єктом досліження виступає розумовий розвиток учнів. Оскільки це дуже багатогранний процес і його можна розглядати з різних позицій, я зупинилася лише на одному аспекті, який на мою думку добре накладається на специфіку географії як навчального предмету. Я розглядаю розумовий розвиток учнів як поетапний процес переходу від здатності вирішувати навчальні завдання спочатку на нижчих і, поступово на все вищих рівнях розумової діяльності (від наочно-дійового — до наочно-образного — до словесно-логічного)

Пізання природних процесів, явищ, їх властивостей відбувається найкраще через досвід, тобто спочатку на наочно-дійовому рівні. При вивченні теми “Грунт — особливе природне тіло” учні працюють із зразками грунтів та гірських порід, порівнюють та визначають їх властивості. На наочно-дійовому рівні відбувається засвоєння базових категорій географії як науки.

Освоївши початковий рівень розумового розвитку, школярі ефективно сприймають та засвоюють більшість навчальної інформації вже у наочно-образному рівні. Він передбачає використання різноманітної наочності і є домінуючим в середніх класах.

Закріпивши ці рівні розумового розвитку, школярі можуть переходити до вирішення навчальних завдань на вищому словесно-логічному рівні.

Таким чиномом розумовий розвиток учнів у навчальній діяльності як складний багатофакторний процес потребує відповідного комплексного організаційно-методичного та ресурсного забезпечення.

Предметом дослідження є система форм, методів, прийомів та засобів розумового розвитку учнів.

За роки роботи мені вдалося виділити три базові блоки компонентів системи забезпечення розумового розвитку учнів у навчальній діяльності. Це:

  • організаційні форми;
  • засоби навчання;
  • інноваційні педагогічні технології.

В процесі формування досвіду поетапно вирішувалися такі завдання:

  1. Створення моделі навчального процесу на основі активізації розумової діяльності учнів.
  2. Впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес.
  3. Забезпечення діагностичної основи навчання та розумового розвитку школярів.

Приступаючи до роботи в тому чи іншому класі, я прагну якнайшвидше вивчити учнів, виявити досягнутий рівень розумової діяльності у географічній освіті. Це допомагає уникнути розумового ледарства на уроці, активізувати пізнавальну діяльність учнів шляхом підбору адекватних методів та прийомів. Від активності і зацікавленості учнів залежить ефективність навчання. Власний практичний досвід переконує в тому, що активізується розумова діяльність учнів:

  • коли вони мають мотивацію до навчання;
  • коли навчаються у приємній комфортній обстановці;
  • коли використовуються різні форми, методи, прийоми та засоби навчання;
  • коли застосовуються знання та вміння учнів;
  • коли досягають успіху;
  • коли матеріал уроку максимально наближений до реального життя;
  • коли забезпечується активна взаємодія школярів із педагогом та між собою.
  1. Підсумковим завданням, яке вирішується і по нині є реалізація моделі навчання на практиці.

Опис досвіду роботи вчителя географії

Презентація досвіду роботи 

Матеріали з досвіду роботи

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×