Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Слободян Леся Орестівна

Слободян Леся Орестівна

Вчитель англійської мови
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічне звання: учитель-методист
Класний керівник 7-А класу

Педагогічний стаж - 32 роки

Протягом 2015–2020 років працюю над науково-методичної  проблеми

«Підвищення функції мотивації навчання в учнів на уроках англійської мови за допомогою використання мультимедіа».

Основною метою досвіду є використання мультимедіа технологій в навчально-виховному процесі для підвищення мотивації навчання, формування інформаційної компетентності учнів, критичного і логічного мислення, розвитку пізнавальної активності та творчих здібностей школярів. Адже Сучасне викладання неможливе без використання мультимедіа технологій, як інструменту для вдосконалення і оптимізації навчального процесу.

Мультимедіа розуміється як сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє об'єднати в комп'ютерній системі текст, звук, відеозображення, графічні зображення й анімацію. Використання віртуальної реальності у педагогічному процесі породжує ефект присутності, а це робить можливим змінити всю систему навчання й виховання. Виникає можливість багато інформаційних матеріалів передавати учням через їх безпосереднє зіткнення з досліджуваними об'єктами і явищами, моделювати виховні ситуації, у яких учневі треба буде приймати якісь рішення та діяти відповідно до обставин. Звідси стає очевидним, що дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання зростають в міру розвитку їх техніко-технологічного та програмно-методичного рівня.

Мультимедійні засоби навчання є невід'ємним компонентом практично будь-якої сучасної методичної системи. Використання мультимедіа сприяє:

 • індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня підготовленості, здатностей, інтересів і потреб учнів;
 • зміні характеру пізнавальної діяльності учнів у бік її більшої самостійності та пошукового характеру;
 • стимулюванню прагнення учнів до постійного самовдосконалення та готовності до самостійного перенавчання;
 • посиленню міждисциплінарних зв'язків у навчанні, комплексному вивченню явищ і подій;
 • підвищенню гнучкості, мобільності навчального процесу, його постійному й динамічному відновленню;
 • зміні форм і методів організації поза навчальної життєдіяльності учнів та організації їхнього дозвілля.

Можна виділити наступні особливості даної технології:

 • якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;
 • зручне пояснення виду роботи з різним приладдям;
 • легке усунення недоліків і помилок у слайдах;
 • детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно від підготовленості учнів;
 • коригування темпу й об'єму навчального матеріалу;
 • достатньо добре освітлення під час демонстрації презентації робочого місця учнів;
 • значне підвищення рівня використання наочності на уроці;
 • зростання продуктивності уроку;
 • встановлення інтеграції;
 • можливість організації проектної діяльності під керуванням викладачів;
 • зміна ставлення до ПК: учні починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності, а не лише як засіб для гри.

  Долучити учнів до світового банку знань – одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Тому використання комп’ютерної системи стає невід’ємною складовою вивчення будь-якого предмета.

     Для реалізації поставленої мети я працюю над завданнями застосування  мультимедіа для :

 • сприяння більш активному та свідомому засвоєнню учнями знань з англійської мови;
 • створення  позитивного ставлення учнів до навчального матеріалу;
 • посилення внутрішньої мотивації до навчальної діяльності;
 • розвитку пізнавальної активності учнів, формування критичного мислення;
 • створення ситуацій, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвитку його уяви, асоціативного мислення, здатності розуміти закономірності.

Ефективним засобом досягнення даної мети є застосування нових інформаційних технологій, через те, що вони дозволяють не тільки покращити існуючі методики, а й сприяють появі нових форм і методів викладання, принципово нового підходу до процесу навчання. Крім того, змістовна основа масової комп'ютеризації в освіті, безумовно, пов'язана з тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві.

Актуальність досвіду  полягає у використанні мультимедіа та сучасних педагогічних технологій, спрямованих на підвищення функції мотивації, ефективності навчально-виховного процесу з англійської мови, саморозвиток учнів, активізацію мовленнєвої діяльності, на формування пізнавальної і творчої самостійності школярів. Творчість – необхідна умова становлення й самого педагога, його самопізнання, розвитку та розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічну талановитість учителя. Саме такими принципами я керуюсь у своїй роботі.

Я завжди ставлю перед собою завдання: організовувати навчальну діяльність учнів таким чином, щоб вони виконували вмотивовані дії з мовленнєвим матеріалом для вирішення комунікативних завдань, спрямованих на досягнення цілей та намірів спілкування; добитися, щоб мої вихованці не лише сприймали запропоновану вчителем інформацію, а й аргументовано висловлювали власну думку, переконливо обстоювали свої погляди. Це і є самопізнанням, само репрезентацією особистості.

На мою думку, урок повинен визначатися правильною організацією навчального процесу, умінням забезпечити ефективну діяльність учнів на протязі всього уроку. Найбільш ефективне використання 45 хвилин уроку, пошук найбільш дієвих форм і прийомів роботи на уроці завжди в центрі моєї уваги . У практичній роботі я найчастіше використовую комплексний урок, що складається з певних етапів:

І етап – підготовка учнів до навчальної діяльності англійською мовою охоплює дві сторони: фіксування дати, виявлення підготовленості класу до занять, настанови щодо навчальної роботи на уроці та інформацію відносно тих навчальних завдань, які потрібно буде реалізувати на даному уроці.       

По- друге, власне підготовка, коли за допомогою вправ учні включаються в роботу над засвоєнням англійської мови. З метою підвищення ефективності уроку та мотивації учнів початкової ланки я завжди урізноманітнюю варіанти привітань, використовуючи відео, які навчають учнів робити компліменти, цікавитись почуттям одне одного, обговорювати різні типи погоди, і водночас є надзвичайно корисними для опрацювання складної фонетичної системи розмовної англійської мови.

Дуже часто вже на першому етапі уроку, за допомогою мінідіалогів учні активізують, повторюють, закріплюють лексичні та граматичні структури.

Я також застосовую лексичну розминку для огляду, повторення, закріплення та активізації словникового запасу учнів середньої та старшої ланки через дефініції, розв’язування ребусів, розгадування кросвордів. Такі різноманітні вправи першого етапу переключають увагу учнів на англійську мову.

ІІ етап – ознайомлення з новим матеріалом.

Я завжди намагаюсь, щоб введення нового матеріалу було живим, експресивним, викликало в учнів інтерес, сприяло запам’ятовуванню та підвищувало мотивацію до навчання.

ІІІ етап – опрацювання раніше введеного матеріалу та оволодіння різними видами комунікативної діяльності.

Використання на уроках  різноманітних мовних ситуацій, групові та парні форми роботи, рольові ігри, моделювання-симуляції, прийоми драматизації, вірші, пісні, римівки сприяють підвищенню ефективності освытнього процесу та мотивації навчання англійської мови.

Опис досвіду роботи 

Презентація досвіду роботи

Матеріали з досвіду роботи

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×