Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Сабат Марія Романівна

Сабат Марія Романівна

Вчитель англійської мови
Кваліфікаційна категорія: вища

Педагогічний стаж - 25 років

Педагогічне кредо:  Дітей, їх особисту гідність і їх потреби треба так само шанувати, як і дорослих, і тільки поводячись з ними лагідно, щиро, розумно, як з рівними входячи в їх спосіб думання можна виховати чесних, щирих, правдолюбивих і справді вільних людей.

Технології, методи та форми, що використовую у навчально-виховному процесі

Одна із ключових компетентностей сучасної людини – володіння іноземною мовою. Сьогодні це вже не просто навчальний предмет, а життєве уміння. Згідно з програмою, володіння іноземною мовою – це не знання сукупності правил і граматичних конструкцій, а уміння використовувати мову в повсякденному житті. Таке зміщення акценту збігається із сучасною тенденцією – компетентнісним підходом до навчального процесу, за яким спілкування іноземною мовою є однією з десяти ключових компетентностей людини XXI століття.

Тема мого науково-методичного дослідження: “ Розвиток креативних здібностей учнів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій”

У своїй педагогічній діяльності використовую інноваційні  технології, що сприяють формуванню ключових компетентностей сучасного школяра та допомагають розвинути їхні креативні здібності. Такими технологіями є:

Метод проекту,  як спосіб розвитку креативності, пізнавальної діяльності та самостійності

Презентації -  підвищують ефективність самостійної роботи учнів.

ІКТ - надають абсолютно нові можливості для творчості, допомагають у  формуванні мовленнєвої компетенції учнів.

Ігрові форми – сприяють високому рівню мотивації учнів до говоріння і залучення їх у природно-мовну ситуацію.

Інтерактивні методи навчання – основане на діалогічному мовленні, де не відчувається домінування однієї думки над іншою, що дозволяє сміливо спілкуватися та критично мислити.

У навчально-виховному процесі велику увагу приділяю методам, що ґрунтуються на особистісно-орієнтованому підході до учня,  спрямовані на розвиток не лише творчого потенціалу, але й на вміння мислити та швидко реагувати.

Серед методичних прийомів, найчастіше вживаних мною, можу назвати наступні: мозковий штурм, мікрофон, синквейн, вчимося разом, а також для підвищення інтересу учнів до вивчення англійської мови проводжу  нестандартні уроки: урок – вистава,  урок – екскурсія, урок – захист проектів, інтегровані уроки .

Опис досвіду роботи

     “Учитель – це той же вчений, але в своїй особливій лабораторії, де він, всебічно вивчаючи  учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проектування доль і душ людських.”                                                                                                                                          Б.Патон

Учитель – довірена особа суспільства, якій воно ввіряє найдорожче і найцінніше – дітей, свою надію, своє майбутнє. Доля дітей в руках педагога, в його золотому серці, він має бути джерелом радісного, пізнавального і морального зростання своїх вихованців. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини. Педагог забов’язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури.  

Я працюю вчителем 20 років. Люблю свій предмет і з задоволенням ділюсь знаннями зі своїми вихованцями. Намагаюсь зробити, щоб урок був цікавим для учнів, сприяв розширенню кругозору, забезпечив використання знань на практиці. Велику увагу на уроках приділяю вивченню народознавчого матеріалу країни, мова якої вивчається, її традиціям, історії, політичному устрою, культурі. У підготовці до уроку намагаюся враховувати вікові особливості учнів, їх психологічні можливості, добираючи відповідні форми і методи навчання, здійснюючи диференційований підхід у вивченні матеріалу. Працюю, шукаючи оригінальні, нестандартні шляхи навчання.  Адже вважаю, що сучасний учитель іноземної мови - учитель, який докорінно переосмислив свою роль у навчально-виховному процесі з урахуванням новітніх рис суспільства: розвиток комп'ютерного інтелекту та усвідомлення, що англійська мова є лідером у міжнародному спілкуванні.

У своїй практиці особливу увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми, готуючи їх до різноманітних мовних конкурсів (Всеукраїнська гра з англійської мови Puzzle та, Greenwich), олімпіад. Пишаюсь переможцями конкурсу “Write on 2019” за підтримки Корпусу Миру,  Дузяк Валентиною – I місце, та Смалюк Олесею II  місце.

В рамках транскордонної співпраці Польща – Білорусь –Україна  приймала участь у написанні проекту та семінарах на тему “Збереження  культурної та історичної спадщини націй.”

Для того, щоб реалізувати поставлені перед собою цілі, постійно перебуваю у пошуках методів виховання і розвитку дітей засобами свого предмета в процесі навчальної та позакласної діяльності. Щоб процес навчання справді був ефективнішим, організовую навчальний процес так, щоб учні були здатні використовувати англійську мову як під час спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для набуття знань.                                                                          

Я переконана, що постійно знаходитися в творчому пошуку, самовдосконалюватися – це єдиний можливий шлях сучасного педагога.

Матеріали з досвіду роботи

  1. Святкова вистава за участі учнів 6-А класу  “Thanksgiving Day”
  2. Відкритий урок в 4-А класі “History. Ancient Egypt ”
  3. ABC party для учнів 1-ших класів “ Spring is coming”

 

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×