Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Петрокушин Руслана Володимирівна

Петрокушин Руслана Володимирівна

Вчитель української мови та літератури
Директор школи
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічне звання: учитель-методист

Педагогічний стаж - 30 років

Педагогічне кредо: "Щоб бути справжнім учителем, потрібно любити те, що викладаєш, і тих, кому викладаєш".

Науково-методична проблема  «Акмеологічні технології на уроках словесності як засіб формування ключових життєвих компетентностей учнів».

Актуальність і перспективність досвіду

 • Забезпечує підвищення ефективності навчання.
 • Сприяє формуванню в учнів ключових компетентностей.
 • Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.
 • Дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти.
 • Допомагає створювати атмосферу напружених розумових і креативних зусиль, які захоплюють усі сфери психологічної діяльності учнів.
 • Сприяє позитивній мотивації школярів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні.

Мета досвіду

 • Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей школярів на уроках словесності.
 • Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня.
 • Розвиток ключових життєвих компетентностей учнів.

Актуальність теми «Акмеологічні технології на уроках словесності як засіб формування ключових життєвих компетентностей учнів» пояснюється завданням сучасної школи. У законі «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» визначені найбільш важливі серед них:

 • уміння працювати з різними видами інформації;
 • здатність постійно підвищувати свою освіту;
 • прагнення розвивати власні творчі здібності.

Необхідність формування в учнів життєвих компетенцій продиктована самим життям, зокрема тим соціальним замовленням, яке пред’являє сучасне суспільство до загальноосвітньої підготовки дітей. Це замовлення – сформувати соціально активну, ініціативну, творчу особистість, розвивати природні задатки, схильності й індивідуальність кожного учня. Тому необхідно виявляти найбільш оптимальні форми навчання, методи й прийоми для використання на уроках української мови та літератури.

Науково-теоретичною базою мого досвіду є праці вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме В.М.Максимової, Г.С. Данилової,  А.А.Деркача , Н.В.Кузьміної , Г.С.Сазоненко, С.С.Пальчевського та ін.  Методична цінність їх напрацювань полягає в тому, що вони розробили теоретичне обґрунтування шкільної акмеології, метою якої є:

 • досліджувати залежності між рівнем досягнених результатів і способами вирішення завдань, що забезпечує результат індивідуального розвитку вчителя та учня; 
 • моделювати стратегії досягнення вершин індивідуальної, групової та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • досліджувати  розвиток дитини на всіх рівнях навчання в школі.

Особливої уваги, на мою думку, заслуговує праця Г.С.Данилової «Шкільна акмеологічна освіта як чинник формування свідомості українського народу». У ній вчена обґрунтувала значення  шкільної акмеології у формуванні життєвої стратегії молодого покоління.

Ідеї використання ігрових прийомів (В.Саюк, Г.Токань, В.Корнєєва, Г.Клауса), проектної технології (К. Баханов, В. Гузєєв, І. Єрмаков , О. Пєхота), особистісно зорієнтованого навчання  (І. Якиманська, І. Бех), технології розвивального навчання (Д. Ельконін, В.Давидов, Л. Занков), спрямовані на реалізацію теми досвіду, стали частковими теоретичними положеннями.

Провідна ідея досвіду полягає у виробленні певного підходу з використання акмеологічних технологій навчання на уроках  словесності, що сприяє формування ключових життєвих компетентностей сучасних школярів.

Результативність досвіду.

Підвищився інтерес до вивчення предмета, збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь в олімпіадах та різних конкурсах, поступово намічається тенденція до зростання успішності й підвищення  проценту якості знань.

За інноваційним потенціалом досвід носить комбінаторний характер. Акмеологічна технології як інтегрована система передбачає конструктивні поєднання сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології.

Опис досвіду роботи 

Презентація досвіду роботи 

Матеріали з досвіду роботи:

 1. План-конспект уроку "Іменник як частина мови" з української мови (6клас)

 

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×