Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Окаринська Олена Володимирівна

Окаринська Олена Володимирівна

Вчитель англійської мови
Кваліфікаційна категорія: І категорія

Педагогічний стаж - 18 років

Педагогічне кредо: «Проклади шлях до розуму людини через її серце.»

Науково-методична проблема: Використання мультимедійних технологій на початковому етапі навчання англійської мови.

Опис досвіду роботи:

Одним із пріоритетних завдань сучасної школи є виховання особистості, здатної ефективно працювати і навчатися протягом життя. Найважливішою умовою  формування ініціативної, самостійної особистості, яка прагне до постійного й активного накопичення знань, є пізнавальна активність учня, його ставлення до засвоєння знань, мотиви пізнавальної діяльності.

Виключно важливе значення для розвитку пізнавальної активності людини має початкова школа. Це зумовлено психологічними особливостями молодших учнів, які характеризуються майже невичерпними пізнавальними можливостями і готовністю до пізнання нового. Тому учитель, зокрема учитель англійської мови, має використовувати такі педагогічні засоби, що спрямовані на збереження і подальший розвиток природної допитливості дітей, на формування їхньої зацікавленості, самостійності, наполегливості у процесі навчання.

Необхідно, щоб на кожному уроці діти бачили результат своїх зусиль. Для створення такої ситуації успіху необхідно постійно підтримувати високий рівень активності кожного учня. Молодший шкільний вік є надзвичайно сприятливим для формування інтересу до вивчення іноземної мови, розвитку пам’яті, уваги, мислення, мовлення, уяви та інших психологічних аспектів, без яких неможливий розвиток мовлення як такого. Саме в  початкових класах треба закласти основи для подальшого вивчення іноземної мови. Від ефективності навчання на цьому етапі залежить подальший розвиток учнів, їх комунікативна та лінгвістична компетенції, рівень зацікавленості у вивченні іноземної мови.

Одним із засобів, спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англійської мови, на мій погляд, є використання мультимедійних технологій. Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до освітнього простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації.

Мультимедіа (від англ. слова «multi» – багато і від лат. «мedia» – носій, засіб, середовище) – це спеціальна інтерактивна технологія, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну тощо. 

Мультимедіа-технології дозволяють інтенсифікувати навчально-виховний процес, стимулювати розвиток мислення та уяви учнів, викликати зацікавленість та позитивне ставлення до навчання.

Можна виділити наступні особливості даної технології:

 • якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;
 • зручне пояснення виду роботи з різним приладдям;
 • легке усунення недоліків і помилок у слайдах;
 • детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно від підготовленості учнів;
 • коригування темпу й об'єму навчального матеріалу;
 • значне підвищення рівня використання наочності на уроці;
 • зростання продуктивності уроку.

Мультимедійні технології відкривають перед вчителем надзвичайно широкі можливості, розширюють вибір матеріалів і форм навчальної діяльності, роблять уроки цікавими, яскравими, інформативно насиченими. Використання мультимедіа дуже часто допомагає вирішити питання зацікавленості учня, допомагає активізувати його діяльність на уроці.

Щоб зробити урок емоційним і в той же час максимально ефективним недостатньо загальної ерудиції педагога та знання ним методики викладання свого предмета. Дуже часто, особливо на сучасному етапі, ефективність уроку залежить від вміння вчителя мислити по-новому, впроваджувати у власну практику нові інформаційні технології, Інтернет, медіа ресурси, які допомагають перенести навчання учнів на новий,  якісно вищий рівень пізнавальної активності.

Одним  із ведучих принципів при вивченні англійської мови в початковій школі є принцип наочності. Він в певній мірі компенсує відсутність мовного середовища, заповнюючи потребу дитини в чуттєвому сприйнятті одиниць мови. Однією із найбільш вдалих форм пред’явлення навчального матеріалу в початкових класах є метод презентацій. Презентації учні сприймають з надзвичайним інтересом, розглядають всі деталі, емоційно переживають побачене, а тим самим підвищується процент запам’ятовування.

Мультимедійна презентація – один з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Використання мультимедійних презентацій дозволяє учителю зручно й ефективно візуалізувати інформацію, самостійно компонувати матеріал виходячи із особливостей конкретної групи учнів, теми та змісту уроку, що дозволяє побудувати урок англійської мови так, щоб домогтися максимального навчального ефекту.

Окрім того, уроки англійської мови, на яких використовуються презентації, відображають один з головних принципів створення сучасного уроку – принцип фасціації (привабливості). Завдяки презентаціям, діти починають активніше висловлювати свої думки, міркувати.

Мультимедійні презентації можна використовувати на будь-якому етапі уроку. Будь це підготовка до вивчення нового матеріалу, чи власне пояснення нового матеріалу, чи практичний блок – використання набутих знань, чи підведення підсумків уроку, - на будь-якому з названих етапів мультимедійна презентація буде доцільною і якісно покращить урок.

В ідеалі урок англійської мови має бути повним зануренням в іншомовне середовище. Для цього потрібні додаткові ресурси, які б створили в класі такий ефект занурення. Такими ресурсами на сьогоднішній день є мультимедійні технології.

Таким чином використання мультимедіа-технологій на уроці:

 • підвищує позитивну мотивацію до навчання;
 • активізує пізнавальну діяльність учнів; 
 • стимулює загальний розвиток учня;
 • допомагає подолати труднощі у вивченні предмета;
 • приносить емоційне задоволення від навчання;
 • дозволяє проводити уроки на високому естетичному та емоційному рівні; 
 • забезпечує образність та наочність;
 • підвищує об’єм виконаної роботи на уроці;
 • створює умови для кращого взаєморозуміння вчителя та учня.

Отже, можна зробити висновок, що використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови у початковій школі сприяє значній активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, розвитку їх самостійності, творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, робить процес навчання англійської мови більш змістовним та ефективним, таким чином надає учителю широкі можливості для суттєвого підвищення якості навчального процесу.

Презентація досвіду роботи

 

Матеріали з досвіду роботи:

 1. Конспект уроку At School
 2. Презентація до уроку At School
 3. Конспект виховного заходу Alice in the Magic World of Letters
 4. Презентація до виховного заходу  Alice in the Magic World of Letters
Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×