Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа

Наконечна Юлія Іванівна

Наконечна Юлія Іванівна

Вчитель фізичної культури
Кваліфікаційна категорія: І категорія
Перебуває в декретній відпустці

Педагогічний стаж - 9 років

Педагогічне кредо: «Коли вам здається, що ціль недосяжна, не змінюйте мету – змінюйте свій план дій» (Конфуцій)

Науково-методична проблема: Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках фізичного виховання шляхом впровадження інтерактивних методів навчання.

Актуальність досвіду: Наявність негативних тенденцій погіршення стану здоров’я школярів вимагає пошуку нових шляхів підвищення рівня рухової активності з метою збереження та зміцнення здоров’я, підвищення працездатності, зниження стомлюваності, підвищення опірності організму до несприятливих умов навколишнього середовища та підтримання на високому рівні фізичних і психічних можливостей за допомогою різних засобів фізичного виховання в школі.

Наукова основа досвіду: Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес, використання інтерактивних методів та прийомів для досягнення результативності в роботі, розвитку мислення учнів, пробудження інтересу до предмета та здобуття знань,  реалізація форм і методів компетентнісно-зорієнтованих технологій на уроках фізичної культури сприяють формуванню здоров’язберігаючої та життєвої компетентностей.

Здоров’язберігаюча компетентність включає в себе:

 • уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;
 • усвідомлення здоров’я як вищої  життєвої цінності;
 • взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;
 • удосконалення фізичної, соціальної,  психічної та духовної складових  здоров’я;
 • дбайливе ставлення до свого здоров’я.

Мета і завдання дослідження:

У межах викладених вище ідей головною метою своєї роботи я вважаю вироблення в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, як до найвищих суспільних і національних цінностей, виховання здорового способу життя та культури поведінки.

Моя діяльність орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань, умінь та навичок, пов’язаних з усіма складовими здоров’я (фізична, соціальна, психічна, духовна).

Мета реалізується через наступні завдання:

 • виховувати потреби і уміння самостійно займатися фізичною культурою і спортом;
 • розширити функціональні можливостей організму і зміцнення здоров’я;
 • розвити рухові якості;
 • формувати культуру здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час;
 • формувати особистісно-ціннісне ставлення до здоров’я та усвідомленої потреби в здоровому способу життя.

Форми, методи, прийоми реалізації досвіду: Вважаю, що потрібно формувати культуру здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час. Серед форм та методів процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини, розвиток здібностей дитини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості.

Разом з учнями ми плануємо вивчення навчальних модулів, розробляємо сценарії і проводимо спортивні свята, конкурси такі, як:

 • «Веселі старти» для учнів початкової школи;
 • «Козацькі забави» для учнів 6-8 класів;
 • Огляд-конкурс "Чирлідинг» для учнів 5-11 класів;
 • Спортивні змагання, присвячені Дню Українського Козацтва для юнаків 9-11 класів;
 • Спортивне свято «Через труднощі до зірок» серед вчителів та учнів;
 • Веселі руханки;
 • «Cool games» для учнів 5-9 класів;
 • Першість ТСШ №3 з різноманітних видів спорту:: бадмінтон, малюкбол, футбол, волейбол, панна, фризбі і інші.

Під час проведення таких заходів у учнів формується ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності, загальна фізична працездатність, навички співробітництва, ефективного спілкування, відчуття прекрасного у житті, природі, мистецтві; здатність до саморегуляції, самовиховання.

Учень виявляє свою ініціативу й творчість у справі, творцем якої себе відчуває. У цьому зв’язку ефективними прийомами вважаю використання рольових ігор, змагань з різними завданнями. Стимулюють фантазію, творчу уяву та інтелектуальну активність практичні роботи щодо перевірки стану свого здоров’я, рівня фізичної підготовленості тощо.

Уяву, образне мислення, асоціативність та оригінальність думки учні розвивають, виконуючи вправи під музичний супровід. Я часто проводжу уроки з використанням інтерактивних форм. Йдеться про організацію кооперативного навчання, коли індивідуальні завдання переростають у групові. Кожний член групи вносить унікальний вклад у спільні зусилля, а зусилля кожного члена групи потрібні та незамінні для успіху всієї групи.

Також на уроках використовую метод колового тренування та творчі завдання у групах. Наприкінці уроку я використовую фронтальну форму інтерактивного навчання, що передбачає одночасну спільну роботу учнів усього класу.

Спостереження за учнями у процесі інтерактивної форми діяльності на уроках фізичної культури дозволяє визначити такі позитивні ознаки:

 • у всіх учнів підвищується рівень свідомої активності під час виконання вправ;
 • кожен учасник групи може обирати власний темп виконання вправи, що дозволяє індивідуалізувати процес виконання вправи;
 • під час такої форми діяльності власний вклад у колективну справу може дати кожен учень;
 • подібна форма діяльності учнів дозволяє вчителю визначити рівень авторитету кожного серед своїх однолітків, та у наступному сприяти його підтримці або підвищенню.

Велику увагу під час навчальної діяльності приділяю:

 • створенню ситуації успіху, як засобу реалізації компетентнісного підходу до фізичного виховання;
 • оцінці діяльності учня не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення;
 • узагальненню й систематизації матеріалів про досягнення учнів з метою формування позитивного ставлення до фізичної культури і спорту;
 • професійному вдосконаленню та підвищенню рівня власної педагогічної майстерності, розширюю та поглиблюю професійні знання за рахунок відвідування занять провідних педагогів, майстер-класів вчителів-методистів, вивчаю фахову літературу.

Матеріали з досвіду роботи:

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×