Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Нагорна Наталія Мар'янівна

Нагорна Наталія Мар'янівна

Вчитель французької мови
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічне звання: учитель-методист

Педагогічний стаж - 40 років

Проблема, над якою працює вчительФормування ключових компетентностей учнів шляхом використання цифрових технологій на уроках французької мови.

Моє вчительське кредо -  «Уміє  вчити  той,  хто  вчить  цікаво».

Проаналізувавши  тенденцію  зниження  рівня  шкільної  підготовки  з  французької  мови, яка  позначилася  в  останні  роки,  я  обрала  для  себе  науково-методичну тему «Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання цифрових технологій  на  уроках  французької  мови».  Ця  тема   актуалізує  розробку  нових  продуктивних мотиваційних  механізмів,  які  б  сприяли  залученню  до  навчання  школярів  оскільки  саме  цей віковий  період  є  ключовим  для  формувааня  пізнавального  інтересу.

Метою даного досвіду є : Розвиток особистих фахових компетентностей з проблеми «Формування  ключових компетентностей учнів шляхом використання цифрових технологій на уроках французької мови»; пошук  шляхів  формування  ключових компетентностей учнів та розвитку у них пізнавального інтересу до предмету. Теоретичне обґрунтування та практична розробка шляхів формування ключових компетентностей школярів  і самостійності учнів на уроках французької мови.

Перед  собою  я  поставила ряд   завдань,  які  повинні  мене  і  моїх  учнів  вести  до  успіху:

 1. Систематизувати знання, щодо теоретичних основ з проблеми формування ключових компетентностей учнів на уроках французької мови.
 2. Впроваджувати в роботі ефективні сучасні технології  виховання  в педагогічній практиці школярів, які мають цільове спрямування на розвиток кожного учня.
 3. Дослідити методичні та дидактичні аспекти  проблеми та виявити особливості їх впливу на розвиток особистості учня.
 4. Закріпити набуті різнобічні знання з методики  формування ключових компетентностей учнів шляхом використання цифрових технологій на уроках французької мови..
 5. Використовувати різноманітні форми і методи організації навчальної діяльності, систематично та цілеспрямовано проводити роботу,  направлену на формування ключових компетентностей учнів.
 6. Підготувати матеріал для проведення позакласних заходів.  
 7. Вивчити педагогічний досвід з обраної проблеми.
 8. Провести дослідно-експерементальну  роботу по дослідженню рівня розвитку пізнавального інтересу до вивчення предмету(анкетування, бесіди, спостереження тощо).
 9. Створити банк дидактичних засобів на паперових та електронних носіях для використання на уроках французької мови.
 10. Розвивати творчі здібності школярів, уміння аналізувати, моделювати, прогнозувати, творчо мислити.
 11. Сформувати уміння учнів отримувати знання самостійно, працюючи з навчальними програмами на комп’ютері.
 12. Здійснювати диференційований підхід до учнів при навчанні французької мови,  створювати  позитивний  мікроклімат  в  учнівському  колективі.
 13. Створити банк обдарованих дітей і залучати їх до участі в олімпіадах з предмету.
 14. Створити банк завдань олімпіад (шкільних, міських, обласних, всеукраїнських).
 15. Створити каталог сайтів цікавого і актуального матеріалу для учнів з предмету.
 16. Узагальнити та популяризувати  власні напрацювання.
 17. Освоювати та впроваджувати інноваційні педагогічні технології в практику своєї роботи.
 18. Створити умови для творчої діяльності учнів на уроках  французької мови,  застосовувати  методи  навчання  та  виховання, що  стимулюють  творчість, дослідництво, креативність, самостійне  мислення.
 19. Розвивати в учнів пізнавальні навики та вміння самостійно здобувати  знання,  застосовувати  їх  на  практиці.

Опис досвіду роботи

Матеріали з досвіду роботи

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×