Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Маслюк Ярослав Олександрович

Маслюк Ярослав Олександрович

Вчитель англійської мови
Кваліфікаційна категорія: вища

Педагогічний стаж - 41 рік

     Педагогічне кредо: There is no shame in not knowing.

Протягом методичної   2015–2020 років працюю над науково проблемою

«Іноваційні підходи до формування мовленевих умінь і навичок учнів на уроках англійської мови у старших класах»

Основною метою досвіду: На сьогоднішній день велику роль в житті старшокласників відіграють інтернет-технології.

 Тому в навчанні англійської мови доцільно також використовувати інформаційно-комунікаційні технології,

 які дають змогу виконувати комунікативно-пізнавальні завдання засобами іншомовного спілкування.

 Сучасний розвиток суспільства вимагає пошуку і використання більш просунутих методів і технологій.

 Знання декількох мов стає нормою життя. Для швидкого та ефективного навчання іноземним мовам необхідні

 інноваційні методики, спрямовані на формування практичних навичок кваліфікованого фахівця,

 здатного вирішувати професійні завдання на рівні іншомовної комунікативної компетенції.

Вона вказую на те ,що при навчанні студентів іноземним мовам найбільш ефективними методами є наступні:

 мультимедійна презентація, метод проектів, тестуючі інтерактивні програми on-line (наприклад, TOEFL),

 on-line модулі, інтерактивні дошки, мультимедійні програми, створення мовного портфеля учня,

 кейс-метод , дистанційне навчання та ін.

 Інноваційні методи дозволяють досягти наступних цілей:

 1) доступність сприйняття навчального матеріалу;

 2) систематизація знань;

 3) розвиток творчих здібностей учнів;

 4) самоосвіта;

 5) зняття психологічного бар'єру (боязнь спілкуватися, зробити помилку);

 6) осмислення навчального матеріалу, аналіз засвоєного матеріалу.

Комп'ютерні мовні програми вносять різноманітність у  процес навчання, сприяють створенню сприятливої

 творчої атмосфери і, разом з тим, індивідуалізують процес навчання і полегшують здійснювати

поточний контроль. Мультимедійні програми підвищують ефективність навчання, інтерес до вивчення

 іноземних мов, розширюють можливості сприйняття і засвоєння навчального матеріалу

 (за допомогою відео, графіки, тестування і т. п.), а також дозволяють розподіляти завдання в групі за ступенем складності.

За допомогою комп'ютера навчаються мають можливість аналізувати результати своєї діяльності. Особливий інтерес

 для студентів представляють мультимедійні програми «Learn to speak English», Лондонський лінгафонний курс «ВВС».

 електронні енциклопедії «Encarta», «The British Encyclopedia».

 

Мультимедійні програми мають ряд переваг, що виражаються в наступному:

 1) використання захоплюючих країнознавчих відеосюжетів з текстовою підтримкою, яку при завданні підвищеної

     складності можна виключити;

 2) віртуальний мовний контакт з носіями мови, можливість для учня стати учасником подій, проконтролювати

    якість іншомовного спілкування;

3) можливість студенту зробити аудіозапис власного мовлення й порівняти за оціночною шкалою

    правильність вимови;

 4) можливість не тільки чути, але і бачити носіїв мови, імітувати їх рухи і артикуляцію,

 5) можливість закріплення граматичного матеріалу з використанням ігор.

 Основною метою навчання іноземним мовам є формування і розвиток комунікативної культури школярів,

 навчання практичному оволодінню іноземною мовою. Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити

 умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б

 кожному учню виявити свою активність, свою творчість.

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×