Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Стецюк Ольга Федорівна

Стецюк Ольга Федорівна

Вчитель англійської мови
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічне звання: учитель-методист

Педагогічний стаж - 25 років

Науково-методична проблема: «Гра як форма організації мовної ситуації на уроках  англійської мови з урахуванням компетентнісного підходу з метою забезпечення соціалізації здобувачів освіти та особистнісно зорієнтованого навчання в умовах діджиталізації освітнього простору»  

Об'єкт досвіду роботи: вплив гри на процес навчання і на процес формування знань, умінь, навичок.

Мета досвіду роботи:

 • розвивати здібності школярів.
 • прищеплювати уміння приймати правильні рішення.
 • виявляти особистість учня, його здібності та перспективи на майбутнє.
 • розкрити значення гри на уроці іноземної мови не тільки як засобу оптимізації і стимуляції процесу навчання, але і як важливого аспекту психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги учнів.

Завдання досвіду роботи:

1) Обґрунтування необхідності застосування гри як елементу комунікативного та особистісно - орієнтованого підходу навчання іноземним мовам.

2) З'ясування вимог до ігор на уроці.

3) Розгляд структури, етапів, форм проведення ігор, місця гри на уроках на початковому  етапі.

Згідно сучасних методичних засад основний акцент у викладанні іноземних мов має бути зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах.

Сучасна методика викладає такі ідеї та принципи в навчанні:

 • визнання першорядності процесу пізнання та доступності інформації;

цінність співпраці, зокрема використання діалогів імпровізацій та ігор як основних форм роботи;

 • визнання  рівності  пізнавальних та творчих можливостей усіх учнів, а також свідомої участі учнів у процесі навчання;
 • активна позиція учня в процесі навчання;
 • принцип комунікативності, який передбачає побудову процесу навчання як моделі процесу реальної комунікації;
 • урахування індивідуально-психологічних особливостей учня .

Усі вищезгадані принципи взаємопов'язані. Реалізація кожного принципу  окремо  не може не привести до певного підвищення ефективності навчання, але значно ефективнішим є запровадження усієї методичної системи в цілому. Найбільш повно ці ідеї та принципи можуть бути реалізовані лише при взаємодії вчителя та учня. Досягнення такої взаємодії можливе в колективних формах та методах навчання. Серед провідних методів навчання, які відносяться до найінформативніших та результативних, з точки зору сприйняття, відокремлюють такі, як:

 • дебати
 • ігри
 • дискусії

Ігри на уроках:

 • сприяють пізнанню про процеси та почуття інших учасників гри;
 • створюють умови, коли учні розв'язують певну проблему, обігруючи ролі;
 • створюють сприятливі умови для обговорення.

На ранньому етапі навчання дітей іноземній мові, я намагаюсь зробити цей предмет цікавим і улюбленим. У молодшому шкільному віці діти дуже емоційні та рухливі, тому для мене дуже важливо врахувати у процесі навчання психологічні особливості дітей цього віку. Щоб зробити свої уроки цікавими,  я намагаюсь будь-яке граматичне явище вивчати в процесі спілкування, у грі, оскільки гра робить процес вивчення іноземної мови цікавим. Гра стимулює  і мотивує мовну діяльність , оскільки діти, що навчаються, опиняються в ситуації, коли актуалізується потреба що-небудь сказати, запитати, з’ясувати, довести, чимось поділитися із співбесідником . Гра дає можливість боязким невпевненим у собі учням говорити, і тим самим долати бар’єр  невпевненості. В грі кожний одержує роль і повинен бути активним партнером у мовному спілкуванні. Практично весь навчальний час у грі  відведений на мовну практику, при цьому не тільки той говорить , але і той хто слухає. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів моїх  школярів, сприяють усвідомленому освоєнню іноземної мови. Мої учні вчаться активно, захоплено працюють, допомагають один одному, уважно слухають своїх товаришів, я  лише управляю навчальною діяльністю.

Опис досвіду роботи 

 

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×