Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Кулик Ірина Анатоліївна

Кулик Ірина Анатоліївна

Вчитель зарубіжної літератури
Вчитель німецької мови
Кваліфікаційна категорія: ІІ категорія
Класний керівник 5-Б класу

Педагогічний стаж - 9 років

Педагогічне кредо : «Найвище мистецтво вчителя – розбудити радість у творчості й знаннях» (А. Енштейн)

Традиційно освіта розглядається як засвоєння учнями певних знань, умінь, навичок, зумовлених Державними стандартами та програмами з того чи іншого навчального предмету. Сьогодні  гостро виникає необхідність проаналізувати фактори, що негативно впливають на підвищення якості  освіти та формування життєздатної та конкурентоспроможної особистості. Адже сучасний світ складний, тож дитині вже не достатньо знань, що вона має. Дитину необхідно навчити використовувати ці знання. Тому тільки у взаємодії знань та вмінь, сучасна дитина  не тільки знайде своє місце у цьому світі, а  ще зможе творити долю власної держави. Для цього учень сучасної школи повинен володіти певними якостями:

•        гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;

•        самостійно та критично мислити;

•        уміти бачити  проблему, знаходити шляхи раціонального її вирішення;

•        усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій його дійсності;

•        бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;

•        грамотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, зіставляння, давати аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем);

•        бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, легко запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

•        вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

      Такими якостями учень може оволодіти тільки завдяки вчителеві, який  виступає в ролі компетентного консультанта і помічника. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та розвитку.

       Це досягається за допомогою освітніх технологій. Тому важливою й актуальною проблемою сучасної школи є правильний вибір освітніх технологій.  Тільки завдяки  ефективно обраним педагогічним технологіям, методам та прийомам, можна формувати ключові компетентності учнів, необхідні для гідного життя в суспільстві.

      Вибір сучасних педагогічних технологій – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем. 

      Головними завданнями вчителя є:

 • виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення німецької мови;
 • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань людства загалом;
 • формування у школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування;
 • ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових лексичних, граматичних і правописних умінь і навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних явищ і фактів;
 • формування вмінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти;
 • розвиток умінь працювати з різними видами інформації, зокрема й електронними, здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати, зіставляти різноманітні факти та відомості).

Науково-методична робота:

Використання інноваційних технологій на уроках та в позаурочний час для розвитку комунікативних та творчих навичок учнів.

Які види інноваційних технологій використовую на уроках?

 • інтерактивного навчання
 • ігрова
 • особистісно орієнтованого навчання
 • проектна
 • критичного мислення

 Опис досвіду роботи 

Презентація досвіду роботи

Матеріали з досвіду роботи

 

 

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×