Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа

Бучинський Богдан Антонович

Бучинський Богдан Антонович

Вчитель фізичної культури
Кваліфікаційна категорія: І категорія

Педагогічний стаж - 24 роки

Педагогічне кредо: «Завдання школи – навчити жити. Ми повинні виховати Людину здатну створити своє особисте життя.» (П. Блонський)

Науково-методична проблема:  Формування м’яких навичок школярів як ключових компетентностей особистості на уроках фізичного виховання.

Актуальність впровадження досвіду: Сучасний  етап соціально-економічних перетворень у суспільстві викликаний процесами глобалізації та міжкультурної інтеграції, вимагає від шкільної освіти  якісної підготовки школярів, які би відповідали запитам умов сьогодення. У національній доктрині розвитку освіти України 21 ст. наголошено на важливості якісної підготовки кваліфікованої, творчо розвиненої  особистості, здатної  навчатися впродовж життя, створювати й розвивати матеріальні й духовні цінності громадського суспільства, усвідомлювати власну соціальну відповідальність, постійно дбати про своє особистісне та професійне зростання.

Особливо актуальним є завдання професійної підготовки педагогів, на яких покладена важлива місія навчання й виховання молодого покоління. На сьогоднішній день  школа повинна стати соціокультурною організацією від якої очікується  виконання не лише традиційних  освітніх функцій, пов’язаних з трансляцією молодшим поколінням соціокультурного досвіду, але й сприяння  особистісному розвитку школярів, їх становленню як суб’єктів життєдіяльності.

У зв’язку з цим змінюються вимоги до сучасних учителів, і до форм проведення самих занять,   які повинні сприяти  не лише передачі знань, умінь і навичок в їх предметному та соціальному аспектах, але й підтримувати і сприяти  особистісному розвитку дітей та їх самоактуалізації. Від  вчителя очікується високий рівень креативності, гнучкість і нестандартність мислення, вміння налагоджувати конструктивну взаємодію з  учнями і батьками, адаптуватися до швидких змін життя, яке постійно ставить нові вимоги. Таким чином сучасний учитель фізичного виховання повинен дбати як про розвиток тіла дитини так і про підготовку до дорослого життя, формуючи ключові життєво-необхідні компетентності, а саме сприяти розвитку м’яких навичок (soft skills).

Власне на уроках фізичного виховання слід формувати  наступні м’які  навички:

 • комунікативні здібності
 •  навички міжособистісного спілкування
 • командоутворення
 • лідерства
 • адаптивності
 •  гнучкості
 • сили волі
 • завзятості
 • стресостійкості
 • емоційного інтелекту

Мета  формування  м’яких навичок школярів  на уроках фізичного виховання;

- розвиток ключових компетеностей школярів;

- створення оптимальних умових для розвитку мяких навичок школярів.

Шляхи реалізації поставленої мети:  

 • наповнення  уроків фізичного виховання  рухливими спортивними іграми Панна, бадмінтон, Чирлідинг, Street ball, Петанк,  фрізбі, естафетами; 
 • поєднання традиційних методів навчання поряд з інноваційними нововведеннями;
 • індивідуальний підхід до школярів. 

Провідна ідея досвіду полягає в тому, що саме в процесі  різноманітних рухливих, спортивних  ігор, формуються м’які навички (soft skills) школярів, які вчать як взаємодіяти в команді, конкурувати, знаходити впевненість у собі, бути лідером,  швидко адаптовуватися до нової ситуації, використовувати сильні сторони та долати власні слабкості, що сприятиме  особистісному розвитку школярів, їх становленню як суб’єктів життєдіяльності.

Результати впровадження досвіду:

Задля реалізації поставленої мети шляхом наповнення уроків фізичного виховання рухливими спортивними іграми Панна, бадмінтон, Чирлідинг, Street ball, Петанк, фрізбі, естафетами Cool games та Cool Race, тощо  значно зріс інтерес школярів до фізичного виховання як предмету. Поєднання традиційних методів навчання поряд з інноваційними нововведеннями з метою розвитку м’яких навичок школярів стимулює і самого вчителя до саморозвитку та постійного самовдосконалення. 

Матеріали з досвіду

 

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×