Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

З поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Девіз навчального закладу: Ad angusta per augusta | Через труднощі до зірок

Кредо школи: «Освіта – скарб, праця – ключ до нього»

Наприклад:  школа
Випадкова світлина

Бойко Ірина Леонівна

Бойко Ірина Леонівна

Вчитель німецької мови
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічне звання: старший учитель

Педагогічний стаж - 27 років

Педагогічне кредо: «Правильно навчає той, хто навчає цікаво» (А. Ейнштейн)

Життєве кредо: «Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому новому оточенні» (Норберт Вінер- американський вчений, математик, філософ)

Опис досвіду роботи

Тема науково-методичного дослідження: «Впровадження інформаційно-цифрових технологій як одна з можливостей розвитку сучасної креативної особистості під час вивчення німецької мови»

Я постійно намагаюся зацікавити своїх школярів  іноземною мовою, щоб зробити власний урок більш ефективним та при допомозі різноманітних  методів і прийомів навчання залучити всіх дітей до діяльності на уроці. Тому я і  використовую новітні методи і прийоми навчання, підшуковую цікаві і творчі завдання, використовую ігрові елементи. Адже необхідно навчити кожну дитину  освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї роботи і могла їх оцінити.

Щоб вирішити це непросте завдання я поєдную у своїй діяльності традиційні методи навчання та сучасні інформаційні технології, у тому числі і комп'ютерні. Використання гаджетів на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для нас, вчителів: допомагає  краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.До інноваційних технологій, які я використовую як на уроках німецької мови, так і в позакласній роботі, належать:

  • комп’ютерні (інформаційні) технології;
  • мультимедійні засоби;
  • інтернет –технології;
  • нестандартні уроки;
  • інтерактивні технології;
  • проектні технології;
  • ігрові технології.

Використання інтерактивної дошки як одного з мультимедійних засобів навчання на уроці німецької мови дає змогу активно коментувати матеріал, повноцінно робити переклад тексту і окремих слів чи словосполучень, не тільки знайомитись з тестовими завданнями в режимі перегляду, але й показово тестувати окремого учня чи групу учнів. На уроках, особливо у старших класах, я використовую також мережу Інтернет поряд з традиційною роботою з підручником. Інтернет - це комунікація, інформація та публікація. Комунікація здійснюється за допомогою електронної пошти, публікація може здійснюватися шляхом створення власної сторінки в Інтернеті.

Використовуючи комп’ютерні технології, як вчитель іноземної мови, я намагаюся розширити можливості навчального процесу за допомогою мультимедійних презентацій у навчальному процесі.

Робота над створенням мультимедійної презентації сприяє розвитку навичок та вмінь писемного мовлення, що є наслідком правильного використання слів та словосполучень в усному мовленні. 

Надзвичайно цікавим і захоплюючим для учнів є такий вид колективної роботи як створення проектів. Не всі діти мають відмінні знання і можуть бути успішними на уроці. І саме під час виконання проектної роботи навіть слабші учні активно займаються підбором матеріалу, виготовляють малюнки, збирають фотографії і це стимулює їхню успішність. Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетентності учнів, а й збагачує знаннями, виявляє  креативні здібності дитини. У середній школі метод гри користується серед учнів також великою популярністю, особливо рольові ігри та ігри з елементами змагання. Я поділяю ігри залежно від мети , яку ставлю перед класом, на фонетичні, лексичні та граматичні. Очікуваний результат завжди позитивний.

У старшій школі одним з найулюбленіших методів для вирішення спірних питань є дискусія та її форми: дебати, круглі столи, ток-шоу, дерево рішень.

Те, що сучасний вчитель готовий до змін, до самовдосконалення і самоосвіти, показали нам об’єктивні реалії життя, коли вся країна змушена була перейти на дистанційне навчання у зв’язку із запровадженням карантину. Дистанційний формат навчання передбачає використання усіх прийомів і методів, що і при очному навчанні- дискусії, робота у групах, живе спілкування, повторення і закріплення пройденого матеріалу. Тоді кожен вчитель шукав способи і методи донести знання своїм учням, пояснити навчальний матеріал у зрозумілій доступній формі, знайти шляхи для моніторингу отриманих знань. І цей процес потрібно було запустити в рекордно короткий  термін. Необхідні мені знання я могла почерпнути на сайті  naurok.ua, відвідавши онлайн вебінари, семінари, тренінги, консультації: «Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom», «Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання», «Активізація та зосередження уваги учнів покоління Z», «Можливості «На Урок» для змішаного навчання» та ін.У своїй роботі я також практикую завдання індивідуального спрямування та підвищеної складності для роботи з обдарованими дітьми, що вимагає наявності теоретичних знань та практичного досвіду. Велику кількість рекомендацій практичного та теоретичного характеру щодо організації роботи з обдарованими дітьми я отримала, навчаючись на семінарі  на тему «Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми в системі шкільної та позашкільної освіти»

 

Замовити дзвінок

Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо

×
×
×